Utleievirksomhet
Grunnet årets situasjon med Coronavirus leies ikke huset ut vår/sommer. Vi håper å kunne leie ut huset igjen høsten 2020 – ta kontakt!

Det er mulig å leie speiderhuset til arrangement. Arrangementet må være i tråd med speideridealene. Det kreves at det er en voksen over 25 år som står ansvarlig for arrangementet og er til stede. Utleier kan si nei dersom det ikke er i tråd med våre retningslinjer. Huset er mye leid ut til familiejubileum, konfirmasjoner barnedåp og lignende. Ta kontakt for pris.

Ansvarlig for utleie er Esben Bye Paulsen. Ta kontakt på tlf 926 00 137 / 33 04 54 61 eller e-post speiderhuset@hortenspeiding.no

Hortenspeiding eier speiderhuset som ligger i tilknytning til Brårudåsen batteri (lokalt kjent som “Festningen”) på Røreåsen i Horten. Huset ble overrakt til speiderne etter krigen, men ble inndratt av kommunen for å huse familier som var husløse. Til å begynne med var det opp til tre familier som bodde i speiderhuset. Men i 1957 fikk speiderne lov til å ta i bruk  huset til speideraktiviteter.

En lang og tornefull vei på vei til nytt husSpeiderhuset
I løpet av årene var huset umoderne og dekket ikke de behov man hadde for et moderne møtelokale. Så på slutten av 80-tallet ble det opprettet en interessegruppe Speiderhusets venner som vill forsøke å samle inn penger til nytt speiderhus.

  1. Første forslag var i 1990, da ville vi bygge nytt hus der dagens hus ligger med mulighet for å ha barnehage på dagen. Det ble gitt avslag på dette.
  2. Så ble speiderne gitt en erstaningstomt litt lenger nord på festningen og det ble tegnet nytt speiderhus i to etasjer med mye plass og stor sal. Alt var på pass og man skulle starte å bygge så fikk naboene medhold i en klage på plassering av huset.
  3. Det ble da arbeidet med mange andre muligheter og utover 90-tallet ble det avholdt diverse møter med andre grunneiere og med kommunen for å komme fram til en annen løsning. Bla. et alternativ for speiderhus ved Kongeveien.
  4. Andre løsninger i eksisterende bygg ble også sjekket, og sjekket ut.
  5. I 2002 ble det besluttet at det skulle søkes om å rive huset og bygge nytt på samme tomt med en liten utbygging i tillegg på 5 m2. Dette fikk vi avslag på i bygningsrådet sommeren 2003

Da hadde vi fått nok. Nå måtte noe gjøres. Huset som på dette tidspunkt hadde forfalt i påvente av byråkratenes evalueringer var også utsatt for massivt hærverk denne sommeren slik at alle vinduer ble knust og deler av inventaret ødelagt.

Endelig byggestart
Så i desember 2003 begynte vi å rive kledning. En snekker ble engasjert for å legge ny kledning, og siden bygge om innvendig. Begge piper ble revet og alle innvendige vegger ble revet ned og gjenreist for å dekke dagens behov.

Innvielse
8. desember 2004 kunne vi endelig innvie første byggetrinn med ferdige grupperom og salen samt delvis ferdig kjøkken. Første byggetrinn som har kommet på ca kr 800 000,-  , er finansiert med innsamlede midler gjennom vasking av leiligheter, loddsalg, dugnader, loppetorg, har kanskje vært det største løftet gjennom mange år. Etter at vi fikk tildelt spillemidler i 2006, var også siste byggetrinn med toalett, vann og kloakk i ferd med å avsluttes. Så endelig skulle vi få et fullverdig møtelokale, som også kan leies ut til mindre selskaper og annen møtevirksomhet.