Info til troppsspeidere og foresatte

Litt info om våren 2020.
Vi forsøker oss med en litt annen modell for våre speidermøter denne våren. For at vi skal få mer tid til prosjekter og få brukt eiendommene våre litt mer så legger vi opp til en kombinasjon av vanlige speidermøter på Speiderhuset og ca 1 møte i mnd lagt til Speiderhytta på Løvøya, men da på lørdag den uka med utvidet tidsramme.
Møtene på lørdagene vil være lagt opp fra kl. 10 til kl. 16. Vi tar litt forbehold om justeringer på tid. Første lørdagssamling vil være 1.2. De ukene vi er på hytta på lørdag vil vi ikke ha vanlig speidermøte på speiderhuset. Pga av fridager og helligdager så er det ikke en fast mal på datoene, så vi ber om at du følger med på terminlister og info på vår Facebokk side Hortenspeiding og på Hortenspeiding.no. se terminlista vedlagt.
Til samlingene på Løvøya må speiderne ha med og på seg turutstyr, dvs ull, vind og vann tett etter behov. Vi legger opp til å lage mat sammen og foreløpig dekker gruppa disse utgiftene. Kanskje kan vi spise nyfiska fisk 🙂 . Kniv og skrivesaker med i sekken. Alle tar med drikke til eget bruk.
Vi legger opp til å ha et større prosjekt hvor vi skal bygge noe nytt i tillegg til at vi skal ha vanlige speideraktiviteter, bruke det utstyret vi har til fisking, kanopadling, båt mv. Byggeprosjektet egner seg godt til foreldre som ønsker litt friluftsliv med bygging og vi tar gjerne imot litt hjelp til dette.
Denne våren er det Elisabeth som er troppsleder og Karen som er troppsassistent i tillegg til at Signe og Sverre som er rovere og Kurt Vidar bistår på noen av møtene.
Elisabeth kan nås på tlf. 909 38 233 eller på mail esbeb@online.no