Årets Tiurleik (kretskonkurranse) arrangeres i Karlsvika, utenfor Skallevold i Tønsberg kommune 20. – 22. april.

Se utvidet informasjon i eget dokument.

Vær oppmerksom på påmeldingsfristen lørdag 14 april kl 23.00 – denne er absolutt (påmeldinger etter dette tas kun hensyn til ved avtale før fristen).

Trykk her for informasjon om Tiurleik 2018