Nå er vi i 2021 og covid-19 pandemien gjør at det kan skje endringer raskt. Vi legger derfor ikke ut en terminliste her, men ber dere om å følge med på løpende informasjon vi legger ut på vår facebook side. www.facebook.com/hortenspeiding

Vi gjør alt for at speideren skal bli gjennomført på en ansvarlig og trygg måte. Klarer vi ikke gjennomføre innenfor de linjene vi setter, vil vi utsette til vi har forutsetninger til å få til et godt opplegg.