Onsdag 20.9. Gjennomfører vi i Hortenspeiding eple dugnad for Horten fruktdugnad.
Vi møtes på Holtan u-skole kl 17.30 (OBS tida) til ca kl. 20.
Vi trenger foreldre som kan kjøre speidere til og fra, i tillegg til noen som kan holde et øye med speidere som er ute og jobber.
For hver kilo vi plukker får vi kroner 4,- til gruppa.
Det trengs også noen som kan kjøre ut speiderne til aktuelle hager og hjelpe til med frakt.
Ta på klær etter været og ta med rake og havehansker om du har.

Kan du:
– kjøre og være sammen med speiderne
– ta med avfall
send en melding til Elisabeth 909 38 233